Звукорежисер у сучасному програмному контенті телеканалів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-2674.6.1.2023.279231

Ключові слова:

звукорежисер, контент, мас-медіа, телевізійний канал, телевізійна програма, культурологія

Анотація

Мета дослідження – визначити місце звукорежисера у створенні глобального інформаційного простору, який би забезпечив ефективну взаємодію людей, їх доступ до світових цифрових ресурсів і задоволення потреб щодо інформаційних продуктів і послуг за допомогою контенту телевізійних програм. Методологія дослідження полягає в застосуванні спеціальних методів: джерелознавчого аналізу основних публікацій із теми (для з’ясування рівня наукової розробленості проблеми); історико- культурного, що зумовив цілісний підхід до аналізу процесу історичного розвитку звукорежисури в Україні. Також у роботі були використані загальнонаукові методи аналізу та опису (для загальної характеристики та розуміння сутності професії звукорежисера). Наукова новизна роботи: вперше висвітлено процес діяльності звукорежисера в сучасному програмному контенті телеканалів. Описано процес становлення звукорежисури та діяльності звукорежисера в українському культурному просторі. На основі вивчення джерельної бази окреслено тенденції й підґрунтя виникнення професії звукорежисера, уточнено естетичні засади у формуванні звукорежисури в Україні. Розкрито питання взаємодії техніки та мистецтва в сучасній культурі, наголошено на взаємозв’язку техніко-технологічного й мистецького компонентів у художній культурі, вказано на низку напрямів у мистецтві, поява яких інспірована науково-технічним прогресом. Розглянуто кваліфікаційні вимоги до сучасного звукорежисера. Набули подальшого розвитку питання переосмислення творчої діяльності звукорежисера в мас-медіа. Висновки. Огляд джерельної бази засвідчив, що робота звукорежисера на телебаченні має багато труднощів, пов’язаних із технічним забезпеченням студій, умовами проведення зйомок, творчим процесом. Однак завдяки значущості телебачення як способу комунікації та джерела інформації, звукорежисура в українському телевізійному просторі має перспективи для розвитку та вдосконалення.

Біографії авторів

Ірина Гавран, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат педагогічних наук, доцент

Єлизавета Ніколайченко, Київський університет культури

Магістрант кафедри кіно-, телемистецтва

Посилання

But, O.V., 2018. Dialoh klasychnoho i modernoho napriamiv u zvukorezhysuri (Do pytannia vyznachennia profesii) [Dialogue of classical and modern directions in sound engineering (To the issue of defining the profession)]. Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu teatru, kino i telebachennia imeni I. K. Karpenka-Karoho, 22, pp.112-119.

Desiatnyk, H.O. and Badion, S.V., 2019. Profesiia: zvukorezhyser kino i telebachennia [Profession: film and television sound engineer]. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism.

Desiatnyk, H.O., 2018. Profesiia: rezhyser kino i telebachennia [Profession: film and television director]. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism.

Diachenko, V.V., 2015. Vyznachennia tvorchoi diialnosti zvukorezhysera [Defining the creative activity of a sound engineer]. In: Kulturno-mystetske seredovyshche: tvorchist ta tekhnolohii [Cultural and artistic environment: creativity and technologies], Proceedings of the 8th International Scientific and Creative Conference. Kyiv, Ukraine, 16 April, 2015. Kyiv: National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, pp.135-137.

Diachenko, V.V., 2018. Tvorcha diialnist ukrainskykh zvukorezhyseriv druhoi polovyny XX - pochatku XXI stolitia: teoriia, istoriia, praktyka [Creative activity of Ukrainian sound directors of the second half of XX - beginning of XXI century: theory, history, practice]. PhD Dissertation (Doctor of Philosophy). National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts.

Lazebnyi, V.S., Bakiko, V.M. and Omelianets, O.O., 2018. Orhanizatsiia televiziinoho vyrobnytstva [Organization of television production]. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

On Information, 1992. Law of Ukraine No. 2657-XII. Verkhovna Rada of Ukraine, [online] 2 October. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text> [Accessed 13 December 2022].

On Public Television and Radio Broadcasting of Ukraine, 2014. Law of Ukraine No. 1227-VII. Verkhovna Rada of Ukraine, [online] 17 April. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-18#Text> [Accessed 13 December 2022].

On Radio Frequency Resource of Ukraine, 2000. Law of Ukraine No. 1770-III. Verkhovna Rada of Ukraine, [online] 1 June. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1770-14#Text> [Accessed 13 December 2022].

On the National Television and Broadcasting Council of Ukraine, 1997. Law of Ukraine No. 538/97-VR. Verkhovna Rada of Ukraine, [online] 23 September. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538/97-vr#Text> [Accessed 13 December 2022].

Uzhynskyi, M.Iu., 2013. Do vyznachennia sutnosti profesii zvukorezhysera v suchasnomu mystetstvi [To determine the essence of the profession of sound engineer in contemporary art]. Ukrainian Culture: The Past, Modern, Ways of Development, 19 (1), pp.283-287.

Uzhynskyi, M.Iu., 2022. Do pytannia stanovlennia profesii "zvukorezhyser" v Ukraini [On the question of becoming a profession "Sound Management" in Ukraine]. Ukrainian Culture: The Past, Modern, Ways of Development, 40, pp.120-125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-30

Як цитувати

Гавран, І., & Ніколайченко, Є. (2023). Звукорежисер у сучасному програмному контенті телеканалів. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво, 6(1), 29–37. https://doi.org/10.31866/2617-2674.6.1.2023.279231

Номер

Розділ

РЕЖИСУРА ТА ЗВУКОРЕЖИСУРА КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ