Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/ <div class="cmp_notification callout">Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1017 (додаток № 3) від 27.09.2021 науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі знань «Мистецтвознавство» зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво»</div> <p style="text-align: justify;">Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з актуальних питань загальнотеоретичних, мистецьких, історичних, практичних аспектів у галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва. У збірнику висвітлюються результати досліджень творчості митців, архівні дослідження, бібліографічні огляди.</p> <p style="text-align: justify;">Науковий журнал адресовано вченим, експертам, викладачам та науково-педагогічним працівникам, що займаються науковим дослідженням і намагаються знайти ціннісно-смислові обрії сучасного мистецького, виробничого та аудіовізуального процесів.</p> <p><img src="http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/public/site/images/slavik/audiovisualart-homepageimage.jpg" alt="" width="340" height="500" /></p> <p><strong>ISSN</strong> 2617-2674 (print), <br /><strong>ISSN</strong> 2617-4049 (online)</p> <p><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:</strong> <br />№ 23118-12958 Р Серія КВ від 25.01.2018</p> <p><strong>Рік заснування: </strong>2018</p> <p><strong>Періодичність друку:</strong> піврічна</p> <p><strong>Мова видання:</strong> <br />українська, англійська (змішаними мовами)</p> <p><strong>Засновник:</strong> <br />Київський національний університет культури і мистецтв</p> <p><strong>Головний редактор:</strong> Олександр Безручко</p> <p><strong>Заступник головного редактора:</strong> Ірина Гавран</p> <p><strong>Відповідальний секретар:</strong> Алла Медведєва</p> <p><strong>Адреса редакції:</strong> <br />вул. Чигоріна, 14, каб. 29, м. Київ, Україна, 01042</p> <p><strong>тел.:</strong> <a href="tel:+380442846384">+38(044)284-63-84</a></p> <p><strong>E-mail:</strong> <a href="mailto:audiovisual-art@knukim.edu.ua">audiovisual-art@knukim.edu.ua</a>, <a href="mailto:avmiv@ukr.net">avmiv@ukr.net</a></p> <p style="text-align: justify;">Науковий журнал відображається в таких базах даних: <a href="https://www.base-search.net/Search/Results?type=all&amp;lookfor=http%3A%2F%2Faudiovisual-art.knukim.edu.ua" target="_blank" rel="noopener"><strong>BASE</strong></a>, <a href="https://search.crossref.org/?q=2617-4049" target="_blank" rel="noopener"><strong>Crossref</strong></a>, <a href="https://doaj.org/toc/2617-4049" target="_blank" rel="noopener"><strong>DOAJ</strong></a>, <a href="https://europub.co.uk/journals/28102" target="_blank" rel="noopener"><strong>EuroPub</strong></a>, <a href="https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&amp;authuser=3&amp;user=LhKkRTwAAAAJ" target="_blank" rel="noopener"><strong>Google Академія</strong></a>, <a href="http://www.journalfactor.org/Journal.php?JOURNAL=JF3392&amp;NAME=Bulletin_of_Kyiv_National_University_of_Culture_and_Arts._Series_in_Audiovisual_Art_and_Production" target="_blank" rel="noopener"><strong>Journal Factor</strong></a>, <a href="https://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=search&amp;subAction=hits&amp;journalID=45292" target="_blank" rel="noopener"><strong>JournalTOCs</strong></a>, <a href="https://www.lens.org/lens/search/scholar/list?sourceTitle.must=Bulletin%20of%20Kyiv%20National%20University%20of%20Culture%20and%20Arts.%20Series%20in%20Audiovisual%20Art%20and%20Production" target="_blank" rel="noopener"><strong>Lens</strong></a>, <a href="http://miar.ub.edu/issn/2617-2674" target="_blank" rel="noopener"><strong>MIAR</strong></a>, <a href="https://explore.openaire.eu/search/find?keyword=2617-4049" target="_blank" rel="noopener"><strong>OpenAIRE</strong></a>, <a href="https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/journal/view/5e7191dc46e0fb0001d28985/current" target="_blank" rel="noopener"><strong>Polska Bibliografia Naukowa (PBN)</strong></a>, <a href="http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/26172674" target="_blank" rel="noopener"><strong>ResearchBib</strong></a>, <a href="https://www.researchgate.net/journal/Bulletin-of-Kyiv-National-University-of-Culture-and-Arts-Series-in-Audiovisual-Art-and-Production-2617-2674" target="_blank" rel="noopener"><strong>ResearchGate</strong></a>, <a href="https://portal.issn.org/resource/ISSN/2617-4049" target="_blank" rel="noopener"><strong>ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу</strong></a>, <a href="https://www.scilit.net/journal/4152928" target="_blank" rel="noopener"><strong>Scilit</strong></a>, <a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51445" target="_blank" rel="noopener"><strong>Index Copernicus Journals Master List</strong></a>, <a href="http://ulrichsweb.serialssolutions.com" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ulrich's Periodicals Directory</strong></a>, <a href="https://www.worldcat.org/search?q=2617-4049&amp;qt=owc_search" target="_blank" rel="noopener"><strong>WORLDCAT</strong></a>, <a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=bknucaa" target="_blank" rel="noopener"><strong>Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського</strong></a>, <a href="http://journals.uran.ua/search/category/247" target="_blank" rel="noopener"><strong>Наукова періодика України (УРАН)</strong></a>.</p> <p style="text-align: justify;">Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode" target="_blank" rel="noopener">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.</p> <p style="text-align: justify;">Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» дотримується політики відкритого доступу: <a href="http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read" target="_blank" rel="noopener">Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access</a>.</p> Kyiv National University of Culture and Arts uk-UA Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво 2617-2674 <p>Автори зберігають авторські права на статтю та одночасно надають журналу право його першої публікації на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution License</a>, яка дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану статтю з обов’язковим посиланням на її авторів та першу публікацію.</p><p>Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права і права на публікації без обмежень.</p><p>Автор опублікованої статті має право поширювати інформацію про неї та розміщувати посилання на роботу в електронному репозитарії установи.</p> Фотомистецький проєкт «Жіночий багатокомпонентний асоціативний образ "Цвіт папороті"». Частина 2 http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/257182 <p><strong>Авторська ідея.</strong> Ідея другої частини представленого фотопроєкту має такий самий глибокий основний зміст, що й перша частина з додаванням образних значень. Порівняння таких полярних понять, як краса живого і неживого, і розкриття їх через жіночий образ, що є основою, дає можливість переосмислити ці поняття. Противага руйнівним і водночас творчим процесам у занедбаній будівлі, які відображені в живих рослинах папороті та самої дівчини, поєднуються в одне ціле.</p> Ірина Заспа Олександр Безручко Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 77 87 10.31866/2617-2674.5.1.2022.257182 Магістерський фотомистецький проєкт «Еротика у фотографії: від аналога до цифри». Частина 1 http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/257183 <p><strong>Авторська ідея.</strong> Ідея цього магістерського фотомистецького проєкту полягала у створенні еротичної фотороботи, а саме таких зображень, які містять елементи образотворчого мистецтва, які тісно переплітаються з міфами та легендами Стародавньої Греції. Протягом історії фотографії досліджуються та перетинаються як історичні аспекти, так і стилістичні образи образотворчого мистецтва кожної епохи.</p> Володимир Кукоренчук Наталія Вдовиченко Валерія Бондар Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 88 103 10.31866/2617-2674.5.1.2022.257183 Магістерський фотомистецький проєкт «Розвиток українського кінопрокату на Львівщині як складова кіновиробництва в Україні» http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/257185 <p><strong>Авторська ідея.</strong> Ідея цього магістерського фотомистецького проєкту полягала в тому, щоб привернути увагу до розвитку та занепаду кінотеатрів на Львівщині. Кіно з моменту свого зародження справило великий вплив на людину, його розвиток, становлення, не раз повертало хід історії. Кінотеатри – це місце, де можна зустріти його диво віч-на-віч, доторкнутися до нього. Проте в якому стані зараз українські кінотеатри? Хто ще туди ходить? Чи можна сказати, що на початку ери Інтернету кінотеатри – це пережиток минулого, який зараз відіграє лише символічну роль? Відвідавши кінотеатри Львівщини, поспілкуючись із співробітниками та відвідувачами, спробували відповісти на ці запитання, перш за все, для себе. Дослідження розвитку українського кінопрокату є дуже важливими в сучасних умовах, оскільки є невід’ємною складовою, базовою основою кінематографа, що в свою чергу є пріоритетом державної політики в гуманітарній сфері та визначається Законами України «Про культуру», «Про кінематографію» тощо. Успішний, прибутковий кінопрокат — це фінансова платформа для розвитку кіновиробництва. Тому поглиблений аналіз шляхів і напрямів кінопрокату, дослідження умов формування та успішної реалізації його потенціалу, вивчення та висвітлення ефективних засад існування кіномережі, побудова прогнозних моделей її подальшого функціонування є актуальними та необхідними для соціально-економічого і політичного розвитку суспільства.</p> Олександр Безручко Наталія Качмар Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 104 121 10.31866/2617-2674.5.1.2022.257185 Відеоспостереження як навчальна вправа та мистецький твір http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/256949 <p><strong><em>Мета дослідження </em></strong>– проаналізувати значення навчальних вправ з відеоспостереження для розвитку творчих здібностей режисерів кіно і телебачення; довести необхідність і корисність таких вправ не лише для документалістів, а й для режисерів ігрового кіно та анімації; визначити специфічні прийоми роботи режисера над відеоспостереженнями. <strong><em>Методологія дослідження </em></strong>ґрунтується на теоретичному аналізі творчості видатних кінорежисерів, зокрема фільмів і свідчень щодо природи документального кіно Герца Франка та Фредеріка Уайзмана, аналізі українських та закордонних фільмів-спостережень. <strong><em>Наукова новизна </em></strong>полягає у визнанні ролі відеоспостереження як базового елемента у вихованні та навчанні кінематографістів; визначенні характерних особливостей і принципових відмінностей роботи над екранними спостереженнями, порівнюючи з роботою над іншими видами екранних творів. <strong><em>Висновки. </em></strong>У статті проаналізовано значення відеоспостережень для розвитку творчої уяви студентів-режисерів. Доведено важливість спостережень для творчості режисерів, що працюють у всіх видах кіномистецтва – від документалістики до ігрового кіно та анімації. Наведені приклади стратегій режисерської роботи над відеоспостереженнями, що принципово відмінні від методів створення інших видів екранних творів.</p> Роман Ширман Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 28 37 10.31866/2617-2674.5.1.2022.256949 Презентування сакральної спадщини бойків засобами аудіовізуального мистецтва http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/256950 <p><strong><em>Мета дослідження </em></strong>– проаналізувати висвітлення бойківської церковної спадщини в ігровому та документальному кіно, засобах масової інформації та фотографіях. Встановити роль аудіовізуального мистецтва у висвітлені сакральних об’єктів Бойківщини. Довести необхідність збереження творів сакральної спадщини засобами фотомистецтва. <strong><em>Методологія дослідження </em></strong>полягає у застосуванні таких методів: теоретичного – для аналізу телесюжетів та документальних фільмів на подачу інформації щодо церковного мистецтва Бойківщини, синхронно-порівняльного – для глибшого аналізу екранізацій творчості М. Гоголя, узагальнення впливу засобів масової інформації на формування громадської думки. <strong><em>Наукова новизна: </em></strong>уперше проаналізовано відображення сакрального мистецтва Бойківщини аудіовізуальними засобами; проведено детальний аналіз документальних фільмів, екранізацій, телевізійних репортажів та фотовиставок, у яких відображається бойківське церковне мистецтво; визначено чинники, які впливають на актуальність популяризації сакральної спадщини. <strong><em>Висновки. </em></strong>У статті проаналізовано висвітлення бойківської церковної спадщини в ігровому та документальному кіно, засобах масової інформації та фотографіях. За допомогою аналізу телесюжетів та документальних фільмів встановлено роль аудіовізуального мистецтва у висвітленні сакральних об’єктів. Детально опрацьовано та узагальнено чинники, які впливають на збереження творів церковної спадщини.</p> Олександр Безручко Володимир Бардин Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 38 45 10.31866/2617-2674.5.1.2022.256950 Людина та природа у документальному кінематографі http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/257175 <p><strong><em>Мета дослідження </em></strong>– дослідити особливості взаємодії людини та природи у документальному кінематографі; встановити певні драматургічні прийоми і особливості авторського документального кіно екологічної тематики на прикладі творчості провідних майстрів. <strong><em>Методи дослідження </em></strong>включають порівняльний, фактологічний та історичний аналіз. Для спостереження були обрані кінострічки, у яких найяскравіше виявилися авторські концепції створення документального кіно на тему взаємодії людини та природи. Історико-порівняльний метод розширив пошук джерел для створення об’єктивної історичної картини та часу, в якому відбувалися події. Проблемно-хронологічний метод вивчення історичної дійсності дозволив зіставити документальну хроніку різних років, а також простежити наслідки її соціально-культурного та ідеологічного впливу на свідомість людей. <strong><em>Наукова новизна: </em></strong>проаналізовано драматургічні прийоми та особливості, які тією чи іншою мірою актуальні та релевантні саме у фільмах на тему взаємодії людини та природи. Встановлено, що у фільмах на обрану тематику формується своєрідний кінопростір та складний, багатоплановий образ героя, який не обов’язково є людиною (природа як головний герой). Всі ці можливості та прийоми потребують спеціального аналізу та осмислення. <strong><em>Висновки. </em></strong>Проаналізовано режисерське прагнення вийти за традиційне хронікальне сприйняття екранного документа, перетворити його на метафоричний знак, створити цілеспрямований авторський монолог, маніпулюючи екранними знаками – ієрогліфами. Розглянуто монтажні засоби – послідовне виведення з автоматизму сприйняття екранного матеріалу через відсторонення деяких засобів зображення: експресія ракурсу, парадоксальність композицій, вибір розміру об’єктів, зміна швидкості знімання, світлотональні та колористичні акценти.</p> Ганна Чміль Єлизавета Буряк Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 46 53 10.31866/2617-2674.5.1.2022.257175 Насильство в контексті історії світового кіно http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/257178 <p><strong><em>Мета дослідження </em>– </strong>розглянути феномен насильства на екрані в його історичному розвитку; окреслити панівні у сучасному кінодискурсі погляди на проблеми насильства та особливості його сприйняття широкою аудиторією. <strong><em>Методологія дослідження</em></strong><em>. </em>Для виконання поставленої мети було застосовано методи аналізу і синтезу – для виокремлення певних частин загальної проблеми, їх вивчення та конструювання повного уявлення про предмет дослідження; історичний метод – для характеристики розуміння кожної категорії на різних етапах розвитку науки. <strong><em>Наукова новизна </em></strong>полягає у комплексному висвітленні проблематики в динаміці розвитку насилля в контексті історичного розквіту кінематографу. Набуло подальшого розвитку знання про дискусію щодо впливу насильства на аудиторію. Практичне значення дослідження полягає у його відкритості для використання в діяльності теоретиків, істориків, режисерів, сценаристів та інших фахівців з питань кіномистецтва. Окрім цього, результати дослідження доцільно використовувати у процесі навчання спеціалістів різних галузей, пов’язаних з кіномистецтвом та культурологією. <strong><em>Висновки. </em></strong>У статті проаналізовано висвітлення теми на екрані, яка доводить, що до 1920-х рр. жорстокість не стає частиною мейнстриму і використовується в поодиноких мистецьких творах з метою укріплення загальнолюдських цінностей. Показово, що ці стрічки не мають комерційного успіху і шокують публіку. Після двох світових воєн насильство уже не справляє такого враження на публіку. Воно повертається на екрани, поступово нарощуючи свою інтенсивність. Тоді, коли у повоєнні роки насильство ілюструвало реальні ситуації, у 60-ті воно стає потужним виразним засобом і помалу доходить до самопародіювання у слешерах 80-х, коли самі режисери не сприймають його інакше, ніж засіб для розваги публіки.</p> Христина Баталіна Наталія Костюк Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 54 63 10.31866/2617-2674.5.1.2022.257178 Сучасні технології запису звуку http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/257180 <p><strong><em>Мета дослідження </em></strong>– дослідити сучасні технології запису звуку; проаналізувати структурні компоненти, які впливають на формування звуку аудіовізуального контенту. <strong><em>Методологія дослідження </em></strong>полягає у застосуванні таких методів: теоретичного (розгляд та структура звукозаписувального обладнання як процесу трансформування звуку від аналогового сигналу до цифрового та навпаки); аналізу та синтезу (аналіз роботи технологій запису звуку в сучасному медійному просторі); систематизації (узагальнення матеріалу у висновках). <strong><em>Наукова новизна </em></strong>полягає в диференціальному підході, пов’язаному з етапом сприйняття запису звуку від аналого-цифрового сигналу до цифрового- аналогового, як засобу впливу на підвищення рівня звуку на кінцевому етапі. <strong><em>Висновки. </em></strong>Під впливом широкого використання аудіовізуального контенту у статті проаналізовано складові аспекти звукозаписувального обладнання та відтворення звуку. Детально розглянуті структурні компоненти, які є складовою чинників впливу на формування звуку.</p> Тетяна Юник Лев Рязанцев Сергій Горевалов Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 64 69 10.31866/2617-2674.5.1.2022.257180 Кіномелодрама ХХ століття і трофейні фільми: екранний дискурс http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/257187 <p>Інтереси автора цих монографій не обмежуються виключно кінематографом. Іполит Зборовець – історик театру, літератури та автор відповідних тематичних монографій: «Мирон Степняк: біографія у віршах поета» (2012), «Мистецтво театралізації художньої прози» (2013), «Доля українського мовознавця Василя Зборовця», «Сюжети для театру, кіно та телебачення» (2014), «Олександра Монтвид у Харківському інституті благородних дівчат» (2015), «Самотність Мирона Степняка» (2015) та ін.</p> <p>Проте інтерес саме до кінематографу виявився в автора з дитинства, коли він ще хлопцем був зачарований «магією» кіно. Десятки разів він переглядав улюблені картини, колекціонував кінокадрики, вивчав структуру різних фільмів. У своїх монографіях автор не тільки аналізує різні аспекти кінопроцесу, а й широко спирається на власні враження.</p> Володимир Миславський Наталія Мархайчук Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 122 126 10.31866/2617-2674.5.1.2022.257187 Українська кіномузика: історія та сучасність http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/257188 <p>Більше десяти років тому вийшла книга музикознавеці Ольги Литвинової «Музика українського кіно». Цей твір – чи не єдине видання в Україні, яке відбиває майже всю палітру української кіномузики, від 1920-х до середини 2000-х років. На жаль, ця безперечно актуальна праця ще не отримала належного відгуку в науковій музикознавчій та кінематографічній літературі.</p> Наталія Рябуха Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 127 130 10.31866/2617-2674.5.1.2022.257188 Кінотелеоператорство та сучасні медіа http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/257181 <p><strong><em>Мета дослідження </em></strong>– проаналізувати, порівняти, визначити проблеми й перспективи сучасних та традиційних медіа; схарактеризувати роль основних професій, які пов’язані з кіно та телебаченням, зокрема кінотелеоператорства. <strong><em>Методологія дослідження </em></strong>полягає у застосуванні теоретичного аналізу телевізійних програм, кінострічок, інформаційних джерел; узагальненні впливу медіа на світові перетворення; визначенні взаємозалежності структурних компонентів, які формують телевізійний простір. <strong><em>Наукова новизна: </em></strong>уперше проаналізовано складники сучасних медіа, проведено детальний аналіз взаємозалежності структурних компонентів, які формують телевізійний простір. За допомогою теоретичного аналізу телевізійних програм визначено чинники, які впливають на якість телевізійного продукту. <strong><em>Висновки. </em></strong>У статті проаналізовано сучасні та традиційні медіа. За допомогою аналізу встановлено відмінності сучасних медіа від традиційних, виявлено проблеми та проаналізовано можливі шляхи їх розв’язання. Детально опрацьовано компоненти, які формують сучасні медіа, визначено роль основних кіно-, телевізійних професій, зокрема кінотелеоператорства. Узагальнено чинники, які впливають на якість телевізійного контенту.</p> Світлана Котляр Володимир Михальов Дмитро Переяславець Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 70 76 10.31866/2617-2674.5.1.2022.257181 Особливості роботи телеоператорів на кінофестивалях класу «А» http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/256946 <p><strong><em>Мета дослідження </em></strong>– проаналізувати особливості акредитації представників медіа на одному з кінофестивалів класу «А»; визначити специфіку роботи телеоператора на подібних культурних заходах; висвітлити процес підготовки аудіовізуального матеріалу з кінофестивалів класу «А» до ефіру на телеканалах України. <strong><em>Методологія дослідження </em></strong>полягає у використанні загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема узагальнення (пошук і встановлення схожих ознак функціонування великих кінофестивалів), теоретичного (аналіз доступних наукових напрацювань закордонних колег на цю тему), емпіричного (опис та систематизація здобутого власного досвіду під час роботи на відповідних кінофестивалях). <strong><em>Наукова новизна: </em></strong>вперше досліджено роботу найвизначніших світових кінофестивалів, узагальнено та систематизовано досвід, додано відповідну інформацію із закордонних джерел та викладено сукупні напрацювання. <strong><em>Висновки. </em></strong>В процесі роботи над заданою тематикою вдалося дослідити та проаналізувати специфіку функціонування як самих кінофестивалів класу «А», так і нюанси роботи телеоператора на них. Сукупний аналіз власного досвіду та маловивчених робіт закордонних дослідників дозволив структурувати корисну інформацію, створивши фундамент для досліджень як для початківців, так і для досвідчених фахівців цього напряму.</p> Алла Медведєва Олесь Середицький Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 8 15 10.31866/2617-2674.5.1.2022.256946 Специфіка роботи тележурналіста на світових кіноподіях http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/256947 <p><strong><em>Мета дослідження </em></strong>– проаналізувати сучасні відносини медіа та кінофестивалів класу «А»; визначити специфіку роботи тележурналіста на подібних подіях; встановити важливі етапи підготовки до інтерв’ю зі знаменитостями, які відвідують ці заходи; довести важливість уміння працювати сучасному представнику медіа на кінофестивалях класу «А». <strong><em>Методологія дослідження </em></strong>полягає у застосуванні теоретичного та емпіричного методів (для аналізу досліджень закордонних авторів та наявних інформаційних джерел, систематизації власного досвіду, визначення відносин кінофестивалів та медіа). <strong><em>Наукова новизна: </em></strong>уперше український тележурналіст, який працював на більшості світових кіноподій, береться узагальнити отриманий досвід, проаналізувати закордонні джерела та систематизувати все це у вітчизняній науковій роботі, поєднавши теоретичний та практичний підхід. <strong><em>Висновки. </em></strong>У статті проаналізовано специфіку роботи тележурналіста на кінофестивалях класу «А». За допомогою аналізу іноземних джерел, напрацювань інших дослідників та власного досвіду роботи автора на вищезгаданих подіях, детально висвітлені відносини медіа та кінофестивалів, а також визначені основні етапи підготовки до інтерв’ю під час роботи на кінофестивалях.</p> Ірина Гавран Росіна Гуцал Денис Кушнарьов Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 16 22 10.31866/2617-2674.5.1.2022.256947 Апокаліпсис мистецтва (Кіно. Люди. Крупний план.) http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/256948 <p><strong><em>Мета дослідження </em></strong>– проаналізувати вплив комерціалізації мистецького простору на розвиток мистецького процесу; з’ясувати чинники зростання впливу новітньої цифрової маскультури на глядацьку аудиторію. <strong><em>Методологія дослідження </em></strong>полягає у застосуванні таких методів: історичного – для аналізу джерел про проблеми конфлікту мистецьких творів та комерційного продукту; теоретичного – для дослідження чинників зростання впливу новітньої цифрової маскультури на глядацьку аудиторію; практичного – для роботи з архівними відеоматеріалами, що стосуються знакових постатей у розвитку кіно в Україні та світі. <strong><em>Наукова новизна: </em></strong>досліджено основні етапи впливу цифрових та інформаційних технологій на розвиток сучасного кіно та серіального виробництва. Виявлено, що всеосяжна агресивна комерціалізація мистецького простору та новітня цифрова маскультура все активніше негативно впливають на розвиток мистецького процесу. <strong><em>Висновки. </em></strong>У статті доведено, що технічний і технологічний розвиток, людська пожадливість та малоосвіченість вбиває справжнє кіно. Мистецтво перетворилось на комерційний продукт для власного людського збагачення – без занурення в глибини людської психіки.</p> Олександр Балабан Яна Попова Валерія Лобачова Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-06-01 2022-06-01 5 1 23 27 10.31866/2617-2674.5.1.2022.256948