Редакційний штат

Головний редактор

Oleksandr Bezruchko, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ukraine

Заступник головного редактора

Iryna Havran, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ukraine

Відповідальний секретар

Alla Medvedieva, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ukraine

Редакційна колегія

Zoia Alforova, Харківськ. держ. акад. культури, Ukraine

Iryna Vilchynska, Київськ. ун-т культури, Ukraine

Juan Manuel Alvarez-Junco, Spain

Zoriana Hnativ, Дрогобицьк. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ukraine

Serhii Honcharuk, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ukraine

Serhii Horevalov, Ін-т журналістики Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, Ukraine

Nataliia Zykun, Ун-т держ. фіскальної служби України, Ukraine

Kostiantyn Hrubych, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ukraine

Rosina Hutsal, Хмельницьк. гуманіт.-пед. академія, Ukraine

Almuwail Maitham, Higher institute of Dramatic Arts, Kuwait

Kinga Fink, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Poland

Mihael Konstantinov, Єрусалимський пед. інститут «Michlalah Jerusalem College», Israel

Tetiana Kravchenko, Київськ. нац. муз. академії ім. П. І. Чайковського, Ukraine

Ivan Krupskyi, Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ukraine

Natalia Kostiuk, Київськ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Ukraine

Halyna Kot, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ukraine

Vasyl Kupriichuk, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ukraine

Olena Levchenko, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ukraine

Serhii Marchenko, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ukraine

Olha Mitchuk, Міжнародн. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука, Ukraine

Volodymyr Myslavskyi, Харківськ. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ukraine

Volodymyr Mykhalov, Київськ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Ukraine

Oksana Musiienko, Нац. акад. мистецтв України, Київськ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Ukraine

Albina Ovchynnykova, Міжнародн. гуманіт. ун-т, Ukraine

Oleksandr Polishchuk, Хмельницьк. гуманіт.-пед. академія, Ukraine

Oleksandr Priadko, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ukraine

Vadym Skurativskyi, Нац. академія мистецтв України, Київськ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Ukraine

Hanna Kholod, ВНЗ «Інститут реклами», Ukraine

Oleksandr Kholod, Прикарпатськ. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ukraine

Nataliia Cherkasova, Харківськ. держ. акад. культури, Ukraine

Hanna Chmil, Ін-т культурології Нац. академії мистецтв України, Ukraine

Andrii Chuzhykov, Київськ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ukraine

Veronika Yarmolynska, Нац. Академія наук Республіки Білорусь, Belarus