Редакційний штат

Головний редактор

Олександр Безручко, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, (Україна)
ORCID ID; Web of Science ResearcherID; Scopus Author ID

Заступник головного редактора

Ірина Гавран, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: yarynka.77@gmail.com
ORCID ID; Scopus Author ID

Відповідальний секретар

Галина Кот, Київськ. нац. ун-т культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: kgn50000@gmail.com
ORCID ID; Scopus Author ID

Редакційна колегія

Наталія Зикун, Ун-т держ. фіскальної служби України, (Україна)
e-mail: nzykun@ukr.net
ORCID ID; Scopus Author ID

Володимир Миславський, Харківськ. держ. акад. культури, (Україна)
e-mail: cinema2@i.ua
ORCID ID; Web of Science ResearcherID

Лариса Наумова, Київськ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, (Україна)
e-mail: ln-a@i.ua
ORCID ID

Ганна Чміль, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України, (Україна)
e-mail: gannachmil@gmail.com
ORCID ID; Scopus Author ID

Лі Эрюн, Академія мистецтв «Цзянсі університет финансів та економіки», (Китай)
Scopus Author ID