Жанр мок’юментарі як кінематографічний феномен доби постмодерну

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.2.2022.269523

Ключові слова:

мок’юментарі, документальне кіно, іронія, сатира, постмодерн, критичне мислення

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати форми художнього втілення мок’юментарі як кінематографічного феномену епохи постмодерну. Відповідно до мети поставлені такі завдання: проаналізувати порівняно новий для галузі кіномистецтва жанр мок’юментарі; дослідити передумови формування жанру, визначити формальні жанрові характеристики та специфічний інструментарій мок’юментаристів; проаналізувати стилістичну та функціональну еволюцію фільмів-мок’юментарі протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; встановити чинники, що забезпечили зростання популярності жанру за доби постмодерну. Методологія дослідження полягає у застосуванні таких теоретичних методів: аналізу феномену мок’юментарі для визначення засадничих характеристик жанру; методу порівняння щодо функцій ігрового та неігрового кіно; методу узагальнення спільних для всіх галузей культури періоду постмодерну процесів та тенденцій; методу абстрагування щодо художніх засобів, які однаково характерні як для документального кіно, так і для кіножанру мок’юментарі. Також використано системний принцип, а саме структурно- функціональний підхід для розгляду окремих елементів жанру мок’юментарі і їх зв’язку як складових частин у межах жанру. Наукова новизна зумовлена зверненням до феномену мок’юментарі саме у контексті постмодерну та проведенням детального аналізу характерних жанрових ознак. Також у дослідженні виокремлено причини появи нового жанру та зростання його популярності. Висновки. У статті проаналізовано причини появи жанру мок’юментарі та зростання його популярності протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. За допомогою аналізу окремих зразків жанру виявлено його характерні стилістичні та технічні риси, сформульовано підкатегорії жанру та інструментарій мок’юментаристів. Визначено роль жанру мок’юментарі у розвитку сучасного кіномистецтва.

Біографії авторів

Сергій Гончарук, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Олена Левченко, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор філософських наук, старший науковий співробітник

Наталія Цімох, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат мистецтвознавства, заслужений працівник культури України, доцент кафедри тележурналістики та майстерності актора

Посилання

Bradshaw, P., 2006. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan– review. The Guardian, [online] 27 October. Available at: <https://www.theguardian.com/film/2020/oct/21/borat-subsequent-moviefilm-review-sacha-baron-cohen-trump> [Accessed 13 September 2022].

Chaika, M., 2018. Zhanr mokiumentari: mystetstvoznavchyi aspect [The genre of mockumentaries: an art history aspect]. Youth and Market, 12, pp.142-149.

Chaika, M., 2019. Manipuliatyvni mozhlyvosti ta mimikriia zhanru mokiumentari: analiz filmiv [Manipulative possibilities and mimicry of the mockumentary genre: film analysis]. Innovatsiina pedahohika, [e-journal] 18 (3), pp.94-98. https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-18-3-20.

Chmil, H., 2020. Liudyna – ekran: vizualna antropolohiia (post)suchasnosti [Man – screen: visual anthropology of (post)modernity]. Kyiv: Instytut kulturolohii Natsionalnoi akademii mystetstv Ukrainy.

Doherty, T., 2003. The Sincerest Form of Flattery: A Brief History of the Mockumentary. Cinéaste, [online] 28 (4), pp.22-24. Available at: <https://www.jstor.org/stable/41689633?refreqid=excelsior%3Ae986e964635274c49f9e7e94887baa8b> [Accessed 13 September 2022].

Eitzen, D., 1995. When Is a Documentary?: Documentary as a Mode of Reception. Cinema Journal, 35, pp.81-102. https://doi.org/10.2307/1225809

Korobko, V.I., 2017. Kharakterystyka televiziinoi dokumentalistyky u dyskursi zhurnalistykoznavstva ta yii formy. Science and Education a New Dimension [Characteristics of television documentaries in the discourse of journalism and its forms. Science and Education a New Dimension]. Humanities and Social Sciences, V (23/1) (139), pp.57-60.

Kozloff, S., 2000. Overhearing Film Dialogue. Berkeley: University of California Press. [online] Available at: <https://www.ucpress.edu/book/9780520221383/overhearing-film-dialogue> [Accessed 13 September 2022].

Nichols, B., 1991. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington: Indiana University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv32bm1p2

Roscoe, J., 2001. Faking it: Mock-documentary and the subversion of factuality. Manchester: Manchester University Press.

Skurativskyi, V., 2020. Skurativskyi u KINO-KOLI (1997–2008) [Skurativskyi in KINO-KOLI (1997– 2008)]. Kyiv: Instytut kulturolohii Natsionalnoi akademii mystetstv Ukrainy.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Гончарук, С., Левченко, О., & Цімох, Н. (2022). Жанр мок’юментарі як кінематографічний феномен доби постмодерну. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво, 5(2), 181–188. https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.2.2022.269523

Номер

Розділ

РЕЖИСУРА ТА ЗВУКОРЕЖИСУРА КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають