Новинний контент у сучасному прямоетерному мовленні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-2674.3.2.2020.217637

Ключові слова:

прямоетерне мовлення, пряма трансляція, новинний відеоконтент, телеканали, тележурналіст

Анотація

Мета дослідження – дослідити новинний контент у сучасному прямоетерному мовленні. Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових методів: аналізу (послідовного викладу теоретичного та практичного матеріалу, що використовувався в дослідженні); синтезу (викладу логічного висновку); емпіричних (спостереження, прогнозування, дослідження та порівняння); методу систематизації та узагальнення матеріалу. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті змісту концепції прямих трансляцій, дослідження яких мало розкриті у сучасному науковому медійному світі, та вперше переформовані уявлення про роботу тележурналіста під час прямого етеру на українських телеканалах. Висновки. У ході дослідження було розкрито стрижневі аспекти новинного контенту у сучасному прямоетерному мовлені. Проаналізовано наукові та інтернет-джерела, в яких є інформація, пов’язана з мовною деструкцією, що розкриває загальні розуміння тележурналістами структури щодо подачі інформації під час прямої трансляції.

Біографії авторів

Iryna Gavran, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат педагогічних наук, доцент

Maryna Dubyna, Київський національний університет культури і мистецтв

Магістрант кафедри тележурналістики та майстерності актора

Посилання

Abramova, I.H. and Zavodovska, O.A., 2013. Priamoefirna prohrama: sutnist, problematyka stvorennia ta funktsionuvannia [Live program: essence, problems of creation and functioning]. Derzhava ta rehiony. Sotsialni komunikatsii, [online] 1, pp.38-43. Available at: <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drsk_2013_1_10.pdf> [Accessed 28 April 2020].

Chto takoe Strim? (Strim) [What is Stream? (Strim)], 2019. [online] Available at: <http://chtotakoe.net/chto-takoe-strim-stream/> [Accessed 30 April 2020].

Iatchuk, O., 2019. Priamoefirne ta interaktyvne movlennia: zhanrovi osoblyvosti [Live and interactive speech: genre features. Image]. Obraz [online], 3, pp.126-135. Available at: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77195> [Accessed 29 April 2020].

Kapeliushnyi, A., 2011a. Movna kompetentnist televiziinykh zhurnalistiv u priamoefirnykh vystupakh [Language competence of television journalists in live broadcasts]. Visnyk lvivskoho universytetu. Seriia Zhurnalistyka, [online], 34, pp.226-230. Available at: <old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk34/Visnyk%2034_P2_02_Kapeliushny.pdf> [Accessed 29 April 2020].

Kapeliushnyi, A., 2011b. Telebachennia priamoho efiru: praktyka movlennia, typovi pomylky [Live television: speech practice, common mistakes]. Lviv: PAIS. Priamyi efir yak dialohichna forma televiziinoho movlennia [Live broadcast as a dialogic form of television broadcasting], 2014. Studall.Orh. [online] Available at: <https://studall.org/all2-5433.html> [Accessed 30 April 2020].

Prohorov, E.P., 1973. Publicist i deĭstvitel’nost’ [Publicist and reality]. Moscow: MGU.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-09

Як цитувати

Gavran, I., & Dubyna, M. (2020). Новинний контент у сучасному прямоетерному мовленні. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво, 3(2), 175–181. https://doi.org/10.31866/2617-2674.3.2.2020.217637

Номер

Розділ

ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКА ТА МАЙСТЕРНІСТЬ АКТОРА