DOI: https://doi.org/10.31866/2617-2674.3.2.2020.217634

Регіональні радіостанції як засіб передачі аудіоінформації

Serhii Honcharuk, Nataliia Tsaruk

Анотація


Мета дослідження – показати категорії регіональних мовників, їх різницю від столичних та проаналізувати проблеми та плюси таких станцій. Методологія дослідження. Під час роботи зі статтею використовувалися такі методи: емпіричні (для вивчення характеристик українських регіональних мовників XXI століття); комплексно-аналітичні (для розкриття та формулювання понятійного апарату дослідження та вивчення проблеми); зіставлення (задля розуміння чим відрізняються або що спільного у радіостанціях); систематизації (узагальнення проаналізованої інформації у висновках). Наукова новизна. Вперше було проведено аналіз типологічних особливостей та характеристик регіонального радіомовлення, описано класифікацію українських радіостанцій, досліджено появу нових категорій в сучасних мовників. Висновки. Під час дослідження особливостей регіональних радіостанцій як засобу передачі аудіоінформації було проаналізовано наукові праці дослідників даного явища. На основі поставлених завдань було вивчено характеристики радіостанцій останнього двадцятиріччя; розкрито та вивчено проблему; проаналізовано спільні та відмінні риси регіональних радіостанцій та узагальнено всю оброблену інформацію.

Ключові слова


регіональний; радіомовлення; радіостанція; формат; типологія; категорія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bolotova, L.D., 2005. Osobennosti sovremennogo [Features of modern]. In: Ja.N. Zasurskogo, ed. Teleradiojefir: Istorija i sovremennost’ [V and radio: History and modernity]. Moscow: Aspekt Press. Bubukin, A., 1995. Interaktivnost’ na radio: tol’ko pljusy! [Interactivity on the radio: only the pros!]. [online] Available at: <http//gyzei.com/radio/journal/article/intrp.php> [Accessed 16 January 2020].

Format radiomovlennia, 2009. Vikipediia – vilna entsyklopediia [Vіkіpedіya – Vilna encyclopedia]. [online] Available at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Format_radiomovlennya> [Accessed 16 January 2020].

Hoian, O.Ia., 2004. Osnovy radiozhurnalistyky i radiomenedzhmentu [Fundamentals of radio journalism and radio management]. Kyiv: Veselka.

Hoian, O.Ia., 2005. Komertsiy̆ne radiomovlennia: zhurnalistyka i pidpryiemnytstvo v radioefiri [Commercial broadcasting: journalism and entrepreneurship on the radio]. Kyiv: Naukova dumka. Kiit, M., 2001. Radiostantciia [Radio station]. Translation: A.I. Fililekina. Moscow: Mir.

Kostiuk, Yu.V., 2014. Typolohichni kharakterystyky suchasnoho rehionalnoho radiomovlennia [Typological characteristics of modern regional radio broadcasting]. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, [online] 56, с.30-34. Available at: <http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzizh_2014_56_7> [Accessed 20 January 2020].

Raskatova, O., 2009. Tipologicheskaia kharakteristika sovremennogo radioveshchaniia [Typological characteristics of modern radio broadcasting]. [online] Available at: <http://kgujournalist.ucoz.ru/publ/4-1-0-40> [Accessed 16 January 2020].

Shershel, A., 2002. Radiozhurnalistika [Radio journalism]. 2nd ed. Moscow: Vysshaia shkola.

Stvorennia merezhi rehionalnykh FM-radiostantsii [Creating a network of regional FM radio stations], 2018. Blahodiinyi fond sotsialnoho rozvytku Kharkivskoi oblasti. [online] Available at: <http://rozvytok.kharkov.ua/ua/> [Accessed 22 January 2020].

Sukhareva, V.A., 1999. Radio v Internete [Radio on the Internet]. Sreda, 10.

Vlasnyk, 1998. Vikipediia – vilna entsyklopediia [Wikipedia is a free encyclopedia]. [online] Available at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Vlasnyk> [Accessed 16 January 2020].

Zakony Ukrainy, 1993. Pro telebachennia i radiomovlennia (№3759-XII) [On television and radio broadcasting (№3759-XII)]. Verkhovna Rada Ukrainy. [online] Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3759-12> [Accessed 20 January 2020].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Сергій Гончарук, Наталія Царук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |