DOI: https://doi.org/10.31866/2617-2674.1.2018.146005

Сутність та специфіка впровадження європейського стандарту R128 на телебаченні та у радіомовленні

Anatolii Ananiev, Ihor Barba, Serafym Zheliezniak

Анотація


Мета дослідження – розкрити особливості стандарту R128 та вказати на його значення для вирішення художніх завдань звукорежисера телебачення і радіо. Методологія дослідження. Для виконання поставленої мети було застосовано наступні методи: аналіз і синтез – для виокремлення певних частин загальної проблеми, їх вивчення та конструювання повного уявлення про предмет дослідження; комплексний підхід – для цілісного та різнобічного висвітлення теми, зокрема, з точки зору звукорежисерської практики та ролі предмету статті в ній та з точки зору акустичних особливостей, що є основою стандарту R128, та їх впливу на роботу звукорежисера; історичний метод – для характеристики розвитку способів вимірювань аудіо сигналу. Наукова новизна. У вітчизняній науці вперше ґрунтовно аналізується сутність нещодавно опублікованого європейського стандарту R128 для теле-, радіомовлення, котрий нормує перелік звукових характеристик, серед яких середній звуковий рівень, або гучність програми як зазначають автори стандарту; під новим кутом зору розкриваються особливості його функціонування, що базуються на загальних законах акустики, специфіка впровадження стандарту, роль у творчій роботі звукорежисера під час створення саундтреків до телевізійних фільмів та програм. Висновки. У цій роботі описується перелік деталей, пов’язаних із впровадженням рекомендацій R128, що були розроблені для вимірювання рівня запису звуку для теле-, радіомовлення. Проаналізовано останні дослідження і публікації, пов’язані зі стандартом R128 та які надають певні відомості про нього. Розглянуто передумови появи зазначеного стандарту, подано характеристики різних типів вимірювальних приладів, що використовувались раніше, підкреслено їх вплив на створення звукової доріжки до телевізійного фільму й передачі, обґрунтований прикладами з практики. Також у цій роботі наведено приклади недоліків у вимірюванні звуку на телебаченні, радіо, що мали місце дотепер. У статті показані основні характеристики стандарту R128, їх зв’язок із людським сприйняттям і психоакустичними чинниками.

Ключові слова


звукорежисер; стандарт R128; телебачення; радіо; гучність програми; Loudness Units; EBU; ITU-R

Повний текст:

PDF

Посилання


Begnert, F., Ekman, H. and Berg, J. (2011). Difference Between the EBU R-128 Meter Recommendation and Human Subjective Loudness Perception. Audio Engineering Society Convention 131, October. [online] Available at: <http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=16015> [Accessed 10 June 2018].

EBU-Tech 3341, (2016a). Loudness metering: ‘EBU mode’ metering to supplement EBU R 128 loudness normalization: supplementary information for R 128; version 3.0. [pdf] Geneva. Available at: <https://tech.ebu.ch/ docs/tech/tech3341.pdf> [Accessed 10 June 2018].

EBU-Tech 3342, (2016b). Loudness range: a measure to supplement EBU R 128 loudness normalization: supplementary information for R 128; version 3.0. [pdf] Geneva. Available at: <https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3342.pdf> [Accessed 10 June 2018].

EBU-Tech 3343, (2011). Practical guidelines for Production and Implementation in accordance with EBU R 128: Supplementary information for EBU R 128; Status: Version 2.0. [pdf] Geneva. Available at: <https://tech.ebu.ch/ docs/tech/tech3343-v2.pdf> [Accessed 10 June 2018].

Flowers, B. (2012). Intercity Links and Switching Centres. V: E.P.J. Tozer, ed. Broadcast Engineer’s Reference Book. CRC Press, pp. 819–836.

Grimm, E.M., Van Everdingen, R. and Schöpping, M.J.L.C. (2010). Toward a Recommendation for a European Standard of Peak and LKFS Loudness Levels. SMPTE Motion Imaging Journal, Vol. 119, Issue 3, pp. 28–34. https://doi.org/10.5594/J11396

R 128, (2014). Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals. EBU : [pdf]. Geneva. Available at: <https://tech.ebu.ch/ docs/r/r128.pdf> [Accessed 10 June 2018].

Recommendation BS.1770-4. (2017). Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level. Approved in 2015.10.14. ITU-R. [pdf]. Geneva. Available at: <https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1770-4-201510-I!!PDF-E.pdf> [Accessed 10 June 2018].

Skovenborg, E. (2012). Loudness Range (LRA) – Design and Evaluation. Audio Engineering Society Convention 132, April. [online] Available at: < http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=16254> [Accessed 10 June 2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Begnert F., Ekman H., Berg J. Difference Between the EBU R-128 Meter Recommendation and Human Subjective Loudness Perception. Audio Engineering Society Convention 131 : [online], 2011. October. URL: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=16015. (accessed: 10.06.2018).

EBU-Tech 3341. Loudness metering: “EBU mode” metering to supplement EBU R 128 loudness normalization: supplementary information for R 128; version 3.0 / EBU : [pdf]. Geneva, 2016а. URL: https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3341.pdf. (accessed: 10.06.2018).

EBU-Tech 3342. Loudness range: a measure to supplement EBU R 128 loudness normalization: supplementary information for R 128; version 3.0 / EBU : [pdf]. Geneva, 2016b. URL: https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3342.pdf. (accessed: 10.06.2018).

EBU-Tech 3343. Practical guidelines for Production and Implementation in accordance with EBU R 128: Supplementary information for EBU R 128; Status: Version 2.0 : [pdf]. Geneva, 2011. URL: https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3343-v2.pdf. (accessed: 10.06.2018).

Flowers B. Intercity Links and Switching Centres / ed. EPJ Tozer. Broadcast Engineer’s Reference Book. CRC Press. 2012. pp. 819–836.

Grimm E. M., Van Everdingen R., Schöpping M. J. L. C. Toward a Recommendation for a European Standard of Peak and LKFS Loudness Levels. SMPTE Motion Imaging Journal, 2010. Vol. 119. Issue 3. pp. 28–34. DOI: 10.5594/J11396.

R 128. Loudness normalisation and permitted maximum level of audiosignals / EBU : [pdf]. Geneva, 2014. URL: https://tech.ebu.ch/docs/r/r128.pdf. (accessed: 10.06.2018).

Recommendation BS.1770-4 (10/2015): Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level. Approved in 2015-10-14 / ITU-R : [pdf]. Geneva, 2017. URL: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1770-4-201510-I!!PDF-E.pdf. (accessed: 10.06.2018).

Skovenborg E. Loudness Range (LRA) – Design and Evaluation. Audio Engineering Society Convention 132 : [online], 2012. URL: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=16254. (accessed: 10.06.2018).
Copyright (c) 2018 Анатолій Ананьєв, Ігор Барба, Серафим Желєзняк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |