DOI: https://doi.org/10.31866/2617-2674.1.2018.140835

Особлива роль кольору в драматургії творів екранного живопису

Yurii Harmash, Oleksandr Priadko

Анотація


Мета роботи аналіз історичних та культурних факторів зародження, формування, еволюції та розробки драматургії кольоросимволів в екранних мистецтвах. Методологія дослідження полягає в застосуванні загального наукового принципу об’єктивності, культурологічного, структурно-функціонального та аналітичного методів при аналізі теоретичних праць мистецького напряму та творів екранного мистецтва (фільмів), предметне поле яких стосується драматургії кольору. Наукова новизна роботи полягає в комплексному підході до понять драматургії кольору та кольорової символіки, як об’єктів гуманітарних досліджень та культурологічного осмислення цього феномену в контексті тенденцій розвитку екранних мистецтв. Висновки. Навіть незважаючи на те, що кольори екранного зображення фактично мають тільки додаткову інформацію, яка допомагає глибше проникнути в драматургію телевізійних або кінематографічних творів, драматургія кольору й кольорова символіка є для глядачів надзвичайно важливими компонентами зображального ряду в екранних мистецтвах.

Ключові слова


драматургія; колір; культура; мистецтво; екран; кадр; фільм

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezklubenko, S.D. (2004). Vіdeologіya. Kyiv: Alterpres.

Gorpenko, V.G. (1995). Сolor. Part 3–4. Kyiv: Kyiv State Institute of Theatrical Art named after I. Karpenko-Kary.

Eisenstein, S.M. (1964). Selected Works. In vol. 6. Vol. 3. Moscow: Iskusstvo.

Eisenstein, S.M. (1978). The aesthetics of cinema. Research. Articles. Lectures. Kyiv: Misteztvo.

Illenko, V. (2001). Experience working on the color drama of the film “Evening at Ivan Kupala”. Teleradiocourier [TV and radio courier], no. 1, pp. 51–55.

Kandinsky, V.V. (1990). Contserning the Spiritual in Art. Leningrad: Foundation “Leningrad galleries”.

Mesyats, S. (2012). Johann Wolfgang Goethe and his science about color. Moscow: Krug.

Pavlichko, D. (1989). Works. In vols. 3. Vol. 1. Kyiv: Dnipro.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безклубенко С. Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв. Київ : Альтерпрес, 2004. 328 с.

Горпенко В. Г. Колір. Ч. 3–4. Київ : ДІТМ. 1995. 201 с.

Ейзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. Т. 3. Москва : Искусство, 1964. 672 с.

Ейзенштейн С. М. Естетика кіномистецтва. Дослідження. Статті. Лекції. Київ : Мистецтво. 1978. 310 с.

Іллєнко В. Опыт работы над цветовой драматургией кинофильма «Вечер на Ивана Купала». Телерадиокурьер. 2001. № 1. С. 51–55.

Кандинский В. В. О духовном в искусстве. Ленинград : Фонд «Ленинградская галерея», 1989. 68 с.

Месяц С. В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете. Москва : Кругъ. 2012. 464 с.

Павличко Д. В. Твори. В 3 т. Т. 1. Київ : Дніпро. 1989. 501 с.
Copyright (c) 2018 Юрій Гармаш, Олександр Прядко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |