DOI: https://doi.org/10.31866/2617-2674.1.2018.140834

Вітчизняне телебачення в контексті європейського телевізійного простору

Sergei Petrenko

Анотація


Мета дослідження. Найважливішим елементом розвитку сучасного телеефіру є постійно зростаюча технологічність телерадіомовлення, швидка зміна смаків та уподобань споживачів, впровадження новітніх механізмів регулювання діяльності телеканалів, інтеграція одних телевізійних жанрів в ін. Тому стрижневим аспектом нашого наукового дослідження є визначення мети яка висвітлює питання місця і ролі вітчизняного телебачення в контексті європейського телевізійного простору. Методологія дослідження. У запропонованій публікації застосовано аналітичний підхід щодо визначення цілей та стратегій наукового дослідження, який потребує виявлення особливостей функціонування континентального ринку телепродуктів вітчизняного телебачення в контексті європейського телевізійного простору. Наукова новизна результатів полягає в апробації наукової проблеми, а саме у подальшому розвитку вітчизняного телевізійного простору, що, насамперед, передбачає перехід до продукування креативних ідей, формування пропозицій для міжнародних медіа холдингів, знаходження нових ніш на ринку телепродуктів. Практичне значення одержаних результатів полягає у підвищенні результативності вітчизняного телебачення в контексті європейського телевізійного простору. Висновки. З’ясовано пріоритети діяльності вітчизняних медіа холдингів, проаналізовано стан медійного контенту в Україні та його впливу на основні фактори транскордонності вітчизняного телепростору. Доведено ефективність певного орієнтиру на смаки та глядацькі уподобання. Системний аналіз щодо вітчизняного телевізійного простору дослідження, окреслює основні секторальні пріоритети розвитку вітчизняного телебачення, відповідно, наслідком чого є постійно зростаюча тривалість перегляду телепрограм. Апробація результатів дослідження реалізована на основі аналітичної перевірки запропонованого системного аналізу вітчизняного телевізійного простору щодо аналітичного підходу до вітчизняного телебачення в контексті європейського телевізійного простору.

Ключові слова


медіа холдинг; телепродукт; медіа ринок; телевізійний простір; телекомпанія; європейський медіапростір

Повний текст:

PDF

Посилання


Borodyanskij, V. (2008). ‘Agressivnee chem Discovery’. Marketingovye kommunikacii i media [Marketing Communications and Media], no. 3, рр. 19–20.

Ivanov, D. (2011). ‘Glamurnyj kapitalizm’. Voprosy ehkonomiki [Issues of economics], no 7, рр. 44–61.

Pochepcov, G.G. (1999). Kommunikativnye tekhnologii dvadcatogo veka. Moscow: Refl-buk; Kyiv: Vakler.

Kholod, O.M. (2010). Sotsialni komunikatsii: sotsio-ta psykholinhvistychnyi analiz. Lviv : PAIS.

Bale, T. (2008). ‘The media-player and recorder’. European Politics. A comparative introduction. Ch. 7, pp. 200–235.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бородянский В. Агрессивнее чем Discovery. Маркетинговые коммуникации и медиа, 2008. № 3. С. 19–20.

Иванов Д. Гламурный капитализм. Вопросы экономики, 2011. № 7. С. 44–61.

Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. Москва : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 1999. 352 с.

Холод О. М. Соціальні комунікації: соціо-і психолінгвістичний аналіз. Львів: ПАІС, 2010. 391 с.

Bale T. The media-player and recorder. European Politics. A comparative introduction. London : Palgrave Macmillan, 2008. Ch. 7, pp. 200–235.
Copyright (c) 2018 Сергій Петренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |