DOI: https://doi.org/10.31866/2617-2674.1.2018.140832

Техніка трансформації як своєрідна форма перевтілення актора

Alla Medvedieva

Анотація


Мета дослідження. У мистецтві артиста естради професійним надзавданням є показ характеристики персонажу з перших хвилин появи на екрані, де головним є знайомство глядача з героєм дійства на початку естрадного номеру: у цьому маска слугує головним виразним засобом. Тому стрижневим аспектом нашого наукового дослідження є визначення мети, яка висвітлює питання аналізу створення техніки трансформації як своєрідної форми перевтілення актора на естраді. Методологія дослідження. У запропонованій публікації застосовано системно-аналітичний підхід щодо визначення цілей та стратегій наукового дослідження, а саме: за допомогою спеціальних методів та прийомів, охарактеризовано сутність і особливості використання маски в творчій діяльності провідного майстра театру й естради А. Райкіна. Наукова новизна результатів полягає у апробації наукової проблеми, а саме: у визначенні принципів та прийомів гри актора в масці з урахуванням застосування техніки трансформації як своєрідної форми перевтілення актора на естраді. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вперше проаналізовано творчість видатного естрадного актора А. Райкіна в аспекті створення ним маски-образу в контексті техніки трансформації. Висновки. Відповідно до поставленої мети дослідження з’ясовано, що на естраді головною метою актора – створити за допомогою природних даних і професійної майстерності сценічний образ. Артистом естрадного мистецтва ми називаємо того, хто за допомогою трюків, трансформації «я», маски, використовуючи ігрові паузи, мізансцени, костюм, світло, свій сценічний темперамент, створює відповідний сценічний образ. У результаті дослідження з’ясовано, що це майстерно втілював у своїй творчій діяльності А. Райкін, талановитий естрадний актор, здатний однією-двома рисами, кількома жестами, поглядом розкрити внутрішню сутність свого персонажа. Аналіз творчості видатного актора дає підстави для ствердження, що техніка трансформації є стрижневим аспектом у своєрідній формі перевтілення актора на естраді

Ключові слова


трансформація; актор; естрада; творчість; маска; перевтілення; техніка

Повний текст:

PDF

Посилання


Alpers, B.V. (1977). Teatral’nye ocherki. In vol. 2. Vol. 1. Teatral’nye monografii. Moscow: Iskusstvo.

Rajkin, E. ed. (1997). Arkadij Rajkin v vospominaniyah sovremennikov Moscow: AST-LTD.

Bogdanov, I.A., and Vinogradskij, I.A. (2009). Dramaturgiya ehstradnogo predstavleniya. St. Petersburg: St. Petersburg Academy of Theater Arts.

Volkonskij, S.M. (2008). Vyrazitel’nyj chelovek. Scenicheskoe vospitanie zhesta (po Del’sartu). St. Petersburg: Apollon, 1913

Klitin, S.S. Istoriya iskusstva ehstrady. St. Petersburg: Publishing house E. S. Alekseeva.

Klitin, S.S. (1971). Rezhisser na koncertnoj ehstrade. Moscow: Iskusstvo.

Kreg, E.G. (1974). Pro mistectvo teatru. Kyiv: Mystetstvo.

Mejєrhol’d, V.EH. (1968). Stat’i, pis’ma, rechi, besedy. Ch. 2. 1917–1939. Moscow: Iskusstvo.

Rajkin, A.I. (1964). ‘Moi glavnyi soyuznik – dobro’. Sovetskaya kul’tura [Soviet culture], January 4.

Smirnov-Sokol’skij, N.P. (1976). Sorok pyat’ let na ehstrade: Fel’etony. Stat’i. Vystupleniya. Moscow: Iskusstvo.

Stanislavskij, K.S. (1961). Sobranie pochinenij. In vol. 8 t. Vol. 8. Pis’ma. 1918–1938. Moscow: Iskusstvo.

Uvarova, E.D. (1992). Arkadij Rajkin. Moscow: Iskusstvo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алперс Б. В. Театральные очерки. В 2 т. Т. 1. : Театральные монографии. Москва : Искусство, 1977. 567 с.

Аркадий Райкин в воспоминаниях современников. / сост Е. Райкина. Москва : АСТ-ЛТД, 1997. 400 с.

Богданов И. А., Виноградский И. А. Драматургия эстрадного представления. Санкт Петербург : СПбГАТИ, 2009. 424 с.

Волконский С. М. Выразительный человек: cценическое воспитание жеста (по Дельсарту). Санкт Петербург : Аполлон, 1913. 222 с.

Клитин С. С. История искусства эстрады. Санкт Петербург : Изд-во. Е. С. Алексеева, 2008. 448 с.

Клитин С. С. Режиссер на концертной эстраде. Москва : Искусство, 1971. 118 с.

Крег Е. Г. Про мистецтво театру. Київ : Мистецтво, 1974. 319 с.

Мейєрхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. Москва : Искусство, 1968. Ч. 2. 1917–1939. 644 с.

Райкин А. И. Мой главный союзник – добро. Советская культура. 1964. 4 янв.

Смирнов-Сокольский Н. П. Сорок пять лет на эстраде. Фельетоны. Статьи. Выступления. Москва : Искусство, 1976. 382 с.

Станиславский К. С. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8. Письма. 1918–1938. Москва : Искусство, 1961. 614 с.

Уварова Е. Д. Аркадий Райкин. Москва : Искусство, 1992. 334 с.
Copyright (c) 2018 Алла Медведєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |