DOI: https://doi.org/10.31866/2617-2674.2.2018.151813

Глядацькі переваги та пріоритети в сучасному контенті українських телеканалів

Mykhailo Barnych, Andrii Poltavtsev

Анотація


Мета роботи – розглянути різні аспекти переваг та пріоритетів  сучасного контенту українського телебачення, визначити його жанрово-тематичну структуру та окреслити чинники формування українського медійного контенту. Методологія дослідження полягає в застосуванні загального наукового принципу об’єктивності, культурологічного, структурно-функціонального та аналітичного методів при аналізі проблем телевізійного контенту, вплив медіа простору на глядача та вподобання аудиторії. Наукова новизна роботи полягає в комплексному підході до понять українського медіа простору, новинного, розважального, наукового контенту та політичної підпорядкованості телеканалів в контексті тенденцій розвитку екранних мистецтв. Висновки. Суттєві зміни відбулись у якості та кількості розважальних телепрограм в українському телепросторі. Саме розважальна функція журналістики виходить на передову і впроваджує в соціум певні стандарти поведінки, транслює культурні здобутки та яскраво показує місце і роль людини в суспільстві. Останнім часом помітною є тенденція до розробки та впровадження якісних розважальних програм із приємним культурним тлом, яке адекватно зазначає події, що є основними у телепрограмі.

Також простежена важливість ролі ведучого для трансляції моральних цінностей з екрану. Ведучі часто підкреслюють культурні і моральні цінності головних героїв та віддають належне саме цим аспектам духовного життя як вагомому внеску в перемогу чи здобуток кожної конкретної особистості. Популярність розважальних телепрограм дає змогу в контексті основної дії давати натяки чи прямі посилання на культурні традиції та поширювати не тільки глобалізовані космополітичні цінності та ідеали, а й не забувати та показувати власну неповторну культурну самобутність. Неабиякою є роль ведучих розважальних телепрограм, оскільки вони стають кумирами мільйонів.

Ключові слова


контент; телебачення; медіа; медіапростір; культура; комунікація; мистецтво; суспільство; мова; текст; радіо; преса; література; кіно

Повний текст:

PDF

Посилання


Mkrtycheva, M.S., 2012. Kyno kak predmet sotsyolohycheskoho yzuchenyia: vozmozhnosty y perspektyvy [Cinema as a subject of sociological study: opportunities and perspectives]. Teoryia y praktyka obshchestvennoho razvytyia, 12, pp.103-117.

Naidonovoi, O.T. and Baryshpoltsia, L.A. eds., 2008. Media-kultura naselennia Ukrainy [Media culture of the population of Ukraine]. Kyiv.

Zdravomyslov A.H. ed., 1973. Metodologicheskie i metodicheskie problemyi kontent-analiza [Methodological and methodological problems of content analysis], 1-2. Moscow: Nauka.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Михайло Барнич, Андрій Полтавцев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |